Back to All Events

Tyskerjentene og de nye krigsbarna - Foredrag ved Helle Aarnes

Foto: Gyldendal

Foto: Gyldendal

17. oktober 2018 beklaget statsminister Erna Solberg Norges overgrep mot norske «tyskerjenter» under og etter 2. verdenskrig. Hva var det egentlig staten beklaget?

Journalist Helle Aarnes har i over ti år jobbet med den store gruppen norske kvinner som hadde forhold til menn i tysk tjeneste. “Tyskerjenter” flest gjorde ingenting ulovlig, og kunne derfor ikke straffes i Landssvikoppgjøret. Likevel ble de straffet hardt av både myndigheter, «folk flest» og egne familier. I dag er de fleste døde, men mange av de over 10 000 krigsbarna lever ennå, og har betalt prisen for mødrenes valg. 

Helle Aarnes fikk i 2008 Den store journalistprisen for artikkelserien «Tyskerjentene» i BT. En av kvinnene i serien, Else Gabler, ble hovedfigur i utstillingen “I seng med fienden?”.

I boken Tyskerjentene (2009) jobbet hun videre med temaet. Hun bisto da norske myndigheter ønsket å gjennomgå overgrepene mot tyskerjentene. 

Den siste tiden har hun også jobbet med de nye krigsbarna, altså barn av norske kvinner og menn som frivillig har sluttet seg til terrororganisasjonen IS.

Earlier Event: May 8
I SENG MED FIENDEN - Utstilling