Bakgrunn for prosjektet

Jobben med å få et kald krig museum i Bodø strekker seg langt tilbake i tid. Innsatsen har bakgrunn i den sentrale rollen Norge hadde under den kalde krigen og påvirkningen den hadde for utviklingen av samfunnet i nord.

Museet har ved flere anledninger fått spørsmål om hvorfor et Luftfartsmuseum er så opptatt av etableringen av et kald krig museum. Svaret på det er enkelt - man kan ikke fortelle luftfartshistorien i Norge, uten å snakke om den kalde krigen, verken sivilt eller militært.

Det er gjennom den kalde krigen at luftfarten har påvirket moderniseringen av Norge i etterkrigstiden, og lagt grunnlag for luftfart som transportform og militært maktmiddel. Dermed ble det kort tid etter åpningen av museet klart at den kalde krigen var et kapittel som måtte fortelles. Det første initiativet startet ved etableringen av et kald krig forum av daværende direktør ved museet Arne Qvam og Svein Lundestad ved daværende Høgskolen i Bodø.

Forumet hadde to formål, å sette søkelyset på den kalde krigen og arrangere årlige konferanser.

Unknown-7.png

Den kalde krigen formet moderne norsk luftfart, og Norsk Luftfartsmuseum ønsker å løfte frem denne viktige epoken.

Kald krig Globen

Med kald krig forumet i spissen, ble det foreslått at det skulle bygges et helt nytt museum i tilknytning til Norsk Luftfartsmuseum, og det ble tildelt tomt ved siden av museet til dette formålet. Forumet laget et forprosjekt med utgangspunkt i en globe som skulle være i tilknytning til museet, men fikk til slutt ikke midler til oppstart av hovedprosjekt. Etter forumet ikke fikk gjennomslag for kald krig globen og direktøren gikk av med pensjon, ble prosjektet lagt midlertidig lagt på hyllen.

isfronten og andre forsøk (2007-2009)

Isfronten ble Norsk Luftfartsmuseums andre innsats på å fremme kald krig. Museet hadde da fått ny direktør, Sven Scheiderbauer, og satte i gang et omfattende museumsprosjekt med Peter Glanfield som prosjektleder. Målet var også her å etablere et museum på tomten til museet. Anlegg 96 var på den tiden fortsatt i bruk av forsvaret, og koblingen mellom disse var rett og slett enda ikke gjort. Prosjektet innebar omfattende innhenting av dokumentasjon fra den kalde krigen, blant annet fra tidsvitner. I og med at tidsvitner etter hvert forsvinner, så var dette et svært viktig stykke arbeid, som museet fikk anerkjennelse for hos Stortinget i 2013. Dessverre ble heller ikke dette prosjektet prioritert av kulturdepartementet, og nytt museum ble lagt på is.

Kald krig forside_web.jpg

Anlegg 96 kom på banen

Kort tid etter overtok konservator og historiker Karl Kleve prosjektet og ga det nytt liv. Han hadde i 1999 hatt oppdraget å lede prosjektene Tusenårssteder og NATOs 50 års jubileum. I forbindelse med dette ble det arrangert konferanse, flyshow og laget en helt spesiell utstilling i det topphemmelige Anlegg 96.

Det var da den første koblingen mellom kald krig museum og anlegg 96 ble gjort. I denne forbindelsen ble det tydelig hvilken manifestering av den kalde krigen dette anlegget var. Når forsvaret så flyttet ut av anlegget og det etter hvert ble klart at det gikk mot en flytting av forsvarets hovedflystasjon, ble dette et nytt fokus for prosjektgruppen.

Da Hanne Jakhelln startet som direktør for Norsk Luftfartsmuseum i 2016 uttalte hun at et av hennes mål var å avklare om et kald krig museum i anlegg 96 var mulig. Dermed ble det nåværende prosjektet startet opp, med støtte fra Kulturdepartementet og med Anne Strømmen som prosjektleder.

fagmiljø og internasjonalt samarbeid

Norsk Luftfartsmuseum har gjennom hele perioden vært tungt inne i internasjonale fagmiljø rundt temaet kald krig. I tillegg til forskning på temaet, har museet samarbeidet faglig med andre kultur-, utdanning- og museumsinstitusjoner i Norge og i verden. Museet gjestet også den internasjonale spionkonferansen Need to Know i 2018.

 
Unknown-3.png

Etter 20 år med innsats, kan det endelig bli kald krig museum i Bodø.

Unknown-6.png

Det sterke fagmiljøet på museet har etablert et godt internasjonalt samarbeid på kald krig

Tegning av Globen som skulle bli kald krig museum i 1998

Tegning av Globen som skulle bli kald krig museum i 1998