Kald krig 0919.JPG

Den kalde krigen

Hvordan kunne konflikten mellom USA og Sovjet ha en så stor påvirkning på Norge og særlig Nord-Norge?

Den kalde krigen hadde stor påvirkning på landet vårt, både militært og sivilt. Fra å ha ligget utenfor allfarvei befant vi oss plutselig midt i skuddlinjen – eller smørøyet, alt etter hvordan man ser det. Norge og særlig Nord-Norge fikk en viktig posisjon i NATO, med grense mot russernes største ubåtbase på Kolahalvøya. Hvilke konsekvenser fikk dette for samfunnet vårt, og har det betydning for oss i dag?

Pedagogisk gjennomføring:

1 Første halvdel: innledning med film, i dialog med elevene

2 Andre halvdel: aktiviteter for elevene i grupper:

  • scrambling – ta på pilotutstyr, vokte luftrommet.

  • sonar – lete etter ubåter, slippe lyttebøyene strategisk

  • sonaroperatør – lyttetest: Hvordan høres en ubåt ut?

  • spioner – observere flyplassen og den militære basen fra museets flytårn

3 Oppsummering og refleksjon

Motivasjon:

Dagens elever er født etter den kalde krigen, og de fleste oppfatter konflikten som en «stormaktsgreie» som hadde lite med oss å gjøre. Likevel påvirker arven fra denne epoken oss og samfunnet vårt. Ved å vise hvordan stormaktspolitikk hadde konsekvenser for Norge ikke bare nasjonalt, men også helt lokalt, ønsker vi å bidra til en bevissthet om at selv det vi oppfatter som fjernt, kan ha betydning for oss. Tilbudet viser at verden henger sammen, at politisk engasjement har betydning, og at samfunnsengasjement er viktig for å opprettholde et demokrati.

Praktisk informasjon:

Klassetrinn: passer for 10. trinn og VGS
Maks antall elever: 30
Varighet: 90 minutter
Periode: hele året
Pris: kr 30,– per person for elever utenfor Bodø kommune

Annet: Elevene kan ta med egen mat og drikke for å spise på museet. Gi beskjed i forkant.

Kompetansemål i samfunnsfag:

  • Drøfte viktige omveltningar i samfunnet i nyare tid.

  • Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis.

  • Presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar.