Slik kan Kald Krig Museet bli

Skisseprosjektet til det nye museet i Bodø er nå klart.

Skissene viser en mulighet for å kombinere formidlingen av anlegget og det som har skjult seg her, samtidig som man forteller historien om den kalde krigen både i lokalt og internasjonalt perspektiv.

Norsk Luftfartsmuseum fikk i 2017 i oppdrag av Kulturdepartementet for å vise hvordan man kan formidle den kalde krigens historie i Anlegg 96. Skissene, som er utarbeidet av Norsk Luftfartsmuseum i samarbeid med danske Kvorning, viser glimt av hvordan museet kan bli og hva det kan inneholde. Å beholde bygget mest mulig autentisk, i tillegg til å skape en god historie-oppbygging, har vært sentrale fokus hos prosjektgruppen. I tillegg har det vært viktig å sørge for å formidle kald krig i både lokal og global kontekst.

Innhold og tematikk

Anlegg 96 er et unikt anlegg som i seg selv forteller en sterk historie. Utstillingen skal derfor preges av en respekt for bygget, og bevaring av dette, men bygge historien videre og gi det en x-faktor. Utstillingen kommer til å inneholde flere tematiske inndelinger, med fokus på god tematisk flyt og opplevelseskurve for de besøkende.

 
Unknown-3.png

TEMA i SONER

- Den kalde krigen globalt

- Den kalde krigen i Norge

- Utdypning om anlegget

- Den kalde krigen i Bodø

- Konfliktopptrapping og sovjetisk trussel

- Flymission (slik det foregikk i anlegget)

- Uttoning og refleksjon

 
Skjermbilde 2019-03-12 kl. 11.09.19.png
 
 

Veien videre

Anlegget har stått tomt i mange år og er preget av en viss grad av forfall. Derfor er tilstandsrapport i tillegg til en kostnadsvurdering nødvendig for å avklare om prosjektet er realistisk. Oppstart av fredning av anlegget ble varslet i februar 2019, og fastslår også at eierskap og kostnadsberegning skal avklares innen januar 2020. Det betyr at bygget nå blir ivaretatt for å stanse videre forfall og det jobbes for å få til en fredning av bygget med tanke på fremtidig bruk. Bygges eies i dag av forsvarsbygg og løsninger på videre eierskap må dermed avklares.

Det tas sikte på å levere søknad om finansiering av hovedprosjekt mars 2020. Dersom denne utløser midler til prosjektet, så er målsetningen å ferdigstille museet i 2024.