Hvordan kan vi fly_web.jpg

Hvordan kan vi fly? 

Hvordan er det faktisk mulig at et fly kan fly?

Å kunne fly startet en gang med en drøm. Hvordan klarte menneskene oppnå det? I utstillingen utforsker vi et drømmekabinett og noen historier om hvordan drømmen om å fly ble virkelig i Norge. I Luftrommet gjør vi artige eksperimenter med luft og vann og med luft i bevegelse. Elevene får utforske hva trykk er, og om luft veier noe. Hva er et løft, og hvordan oppstår det? Hva skjer egentlig med lufta når den passerer over en vinge?

Pedagogisk tilnærming:

 • dialog om drømmen om å fly

 • gå gjennom utstillingen sammen, finne milepæler hvor denne drømmen ble oppfylt

 • eksperimenter:
  Elevene får finne ut at

 • luft er noe, den har masse

 • luft kan gjøre et arbeid for oss – et løft

 • vi trenger kraft for å fly – for å overvinne motstanden

Motivasjon:

Hvor ellers enn på et luftfartsmuseum bør man på en enkel måte forstå hvordan et fly kan fly? Vi ønsker å bidra til å formidle viktige fysiske prinsipper som kan virke ubegripelige, på en forståelig måte. Å fly er blitt dagligdags. Likevel er vi mange som ikke forstår hvordan det går an. Fysikk og realfag er en del av hverdagen vår og er viktige dannelsesfag på linje med kultur. Museet ønsker å være en interessant og artig læringsarena for skolene ved å legge til rette for en tverrfaglig og undersøkende metode.

Praktisk informasjon:

Klassetrinn: 1.–10. trinn, tilpasses elevenes nivå
Maks antall elever: 25
Varighet: 1 time
Periode: hele året
Pris: kr 30,– per person for elever utenfor Bodø kommune

Annet: Elevene kan ta med egen mat og drikke for å spise på museet. Gi beskjed i forkant.

Kompetansemål

Etter 4. årstrinn:

 • Fenomener og stoffer

 • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer

 • Forskerspiren

 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert