Unknown-6.png

Teknisk info

Designet år / første flyging: 1930/1930

Utstilt fly produsert: 1937, restaurert 1993–94

Replika eller original: replika

Produksjon: Junkers

Opprinnelsesland: Tyskland

Designer/Ingeniør: Ernst Zindel

Antall produsert: 5000

Antall gjenværende i dag: ca. 30

Besetning/passasjerer: 3 besetning, 17 passasjerer

Toppfart: 278 km/t

Maks flyhøyde: 5300 m

Motor: 3 x BMW Hornet 659 hk

 

Junkers Ju 52/3m «Najaden»

Det Norske Luftfartselskap var det første flyselskapet med ruteflyging i Norge da det startet i 1933 og skaffet seg «Najaden» som sitt tredje fly, for å kunne sette opp passasjerruter mellom Bergen og Tromsø tre ganger i uken. Da DNL (Det Norske Luftfartselskap) startet sine ruteflyginger i Norge i 1935, ble en Junkers Ju 52 leid inn fra Lufthansa. DNL kjøpte senere dette flyet, «Havørn», og et nytt, «Najaden», fra tyske myndigheter. «Havørn» forulykket i 1936, mens «Najaden» fortsatte sin tjeneste i DNL til 1955, da det ble hugget opp.

Flyfabrikken Junkers har historie tilbake til 1910. Grunnleggeren, Hugo Junkers, presenterte i 1915 verdens første praktisk brukbare helmetallfly. Etter første verdenskrig fortsatte fabrikken med produksjon av sivile passasjerfly, kun med metall som byggemateriale. Flyene fra Junkers- Flugzeugwerke ble svært populære på grunn av yteevne og solid konstruksjon og var på 1930-tallet i bruk over hele verden.

Flytypen
Prototypen til Junkers Ju 52 fløy første gang i 1930. Den var utstyrt med én motor, noe som viste seg å være utilstrekkelig. En ny utgave, med tre motorer, var langt mer effektiv. De to ekstra motorene ga flyet bedre yteevne og større lastekapasitet. Flere av Junkers flytyper, blant annet Junkers Ju 52, har et «bølgeblikkliknende» utseende. Dette skyldes de korrugerte aluminiumsplatene, som bidrar til å gjøre konstruksjonen sterkere. I 1935, da det tyske Luftwaffe gjenoppsto, startet Junkers produksjon av bombefly og militære transportflyversjoner. Det er bygget nær 5000 eksemplarer av Junkers Ju 52, hvorav et lite antall ennå er flygedyktige.

Museets Junkers
Av DNLs Junkers Ju 52 er i dag kun «Falken» igjen. Den eies av Lufthansa og flyr med merkingen D-AQUI. Norsk Luftfartsmuseums Junkers Ju 52 er opprinnelig et portugisisk militærfly. Det er restaurert i Bodø og gitt samme merking og utseende som «Najaden».

 
 
BG_web__0000s_0001_Layer-6_square.png

Dette flyet, som populært ble kalt ‘Tante Ju’, er vel så kjent for sin bruk i det sivile som til miltære formål.

BG_web__0000s_0001_Layer-7_square.png

Najaden var blant de første flyene som ble brukt til passasjerfly i Norge, og reiste fra sjøflyhavn til sjøflyhavn i Norge.

Unknown-7.png

Junkers var verdens første praktisk brukbare, helmetallfly.