Prosjekt Kald Krig

Norsk Luftfartsmuseum har arbeidet med å etablere et Kald krigs-museum helt siden Midten av 90-tallet. Nå Går det snart mot en avklaring. Blir det museum i Anlegg 96?

Få ting har påvirket det norske moderne samfunn som den kalde krigen. Krigen la grunnlaget for fremveksten av luftfarten i både sivil og militær sammenheng i tillegg til at det hadde en enorm påvirkning på det sivile samfunnet.

Norsk Luftfartsmuseum har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å se på hvordan man kan formidle den kalde krigens historie gjennom Anlegg 96.

 

 
Skjermbilde+2019-01-30+kl.+16.57.30.jpg

Anlegg 96

Norges eneste atomsikre hangar. Anlegget er en kulturskatt innenfor norgeshistorien, og ønskes som ramme rundt et nytt museum.

IMG_4136.jpg

Oppdraget

Norsk Luftfartsmuseum har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å være et nasjonalt Nav for Kald krigs formidling.

Slik kan museet bli

Skisseprosjektet er ferdig

 
Fjellanlegget_lyd_lys-show4.jpg

Bakgrunn for prosjektet

IMG_0827.jpg

-Vi skal stå på!

Direktøren har klokketro på det nye museet

Bodø U-2

Hvorfor Bodø?

Få steder i Norden spilte en så sentral rolle under den kalde krigen som Bodø By.

 
 
Atomic bombs are meant to frighten those with weak nerves
— Joseph Stalin
Skjermbilde 2019-01-30 kl. 16.58.16.png