Teknisk info

 • Status: i utstillingene

 • Kategori: millitære

 • Lengde: 9,0 m

 • Vingespenn: 12,9 m

 • Høyde: 3,6 m

 • Maks vekt: 2404 kg

 • Maks hastighet: 330 km/t

 • Maks høyde: 6553 m

 • Rekkevidde: 1200 km

 • Motor: Pratt & Whitney R-1340 AN-1 Wasp stjernemotor, 550 hk

  Andre opplysninger

 • Produsent: North American Corporation, USA. 

 • Type: amerikansk toseters avansert skolefly

 

North American T-6/J Harvard

North American AT-6 Texan er et treningsfly som ble brukt til videreutdannelse av piloter før de fikk trening på det flyet de skulle fly i tjenesten.

Flytypen Texan/Harvard var de alliertes viktigste treningsfly under andre verdenskrig, og produksjonen var i størrelsesorden mer enn 17 000 eksemplarer. Prototypen på Harvard, North American NA -16-1, fløy første gang i 1935. Flytypen er i USA kjent som «Texan», mens britene ga den navnet «Harvard» etter kjøpet av 200 fly i 1938. Over 30 land har hatt Harvard i flyvåpenet sitt. Flytypen var i bruk frem til 1995 (Sør-Afrika), og fremdeles er det mange flygende eksemplarer å se.

Luftforsvarets fly var bygget i Canada og dels i USA. Til sammen var 40 fly av denne typen i bruk i Luftforsvaret. Norske flygere fikk sin trening på Harvard helt fra det første flykullet på Moose Jaw i Canada i 1941. Norske flygere fikk sin utdanning i Storbritannia fra januar 1945 og Luftforsvaret, og totalt 22 Harvard Mk IIB var innom treningsleiren før våpenhvilen trådte i kraft. I Norge ble flyene etter krigen fordelt til Flyskolen på Gardermoen, men i tillegg også andre avdelinger. Flytypen ble etter hvert faset ut da videregående flygeropplæring ble overført til USA og Canada i 1955.

Museets Harvard
Luftforsvarsmuseets fly, North American T-6J Harvard Mk V, har serienummer 52-8570. Flyet har tilhørt Luftwaffe og hadde vesttysk registrering AA+622. Flyet er bygget av Canadian Car & Foundry i 1953. Som en del av våpenhjelpprogrammet ble det i 1956 overtatt av Luftwaffe. I 1966 ble flyet strøket av registeret, overført til Luftwaffemuseum og senere overtatt av Forsvarsmuseet i Norge. Da Luftforsvaret aldri hadde varianten Mk V, valgte man under restaureringen å bygge flyet om til en Mk IIB. Flyet fikk registreringen M-BS, der M var neste ledige individuelle bokstav, og fremstår som om det var i tjeneste i Norge på 1950-årene.

Skroget er malt i flaggblått, vingene er kromgule. Norske rondeller med hvit kant er malt på skroget samt over og under bæreflatene. På skrogsidene er det hvite registreringsnummer under «windshield» og på vertikalfinnen.

 
 
BG_web__606839_square_600.png

Flyet ble brukt av mange land som det primære kamptreningsflye, og ble derfor kalt «The Pilot Maker».