Birger fikk kongens fortjenestemedalje

 
IMG_6538.jpg

Birger A. Larsen, vår pensjonerte tekniske konservator, fikk utdelt Kongens fortjenestemedalje for sin mangeårige og enorme frivillige innsats for luftfartshistorien.

- Dette her var skikkelig stas, men det er jo ikke bare jeg som skal ha denne hederen, sa den ydmyke konservatoren. Han fikk utdelt den gjeve medaljen fra ordfører Ida Pinnerød, under en seremoni på museet på mandag.

IMG_6583[1] 2.jpg

Birger har blitt kalt for flymuseets far for sin rolle i skapelsen av Norsk Luftfartsmuseum. Han var en av de som var tidlig ute med frivillighetsarbeid rundt ivaretakelsen av luftfartshistorien i Norge, og har lagt ned utallige timer opp gjennom livet. Historien hans startet sørpå hvor han var frivillig og med på en av de første initiativene til et forsvarsmuseum. Historien skal ha det til at den joviale karen til slutt fikk nok en dag sørpå. Det skyldtes for dårlig bevarings-muligheter og den, etter hans mening, skjeve historiefortellingen. Han hisset seg opp og sa; jeg skal sørge for å få museet til Bodø! Deretter rettet han nesen nordover og startet jobben med dette.

- Han klarte å engasjere et helt samfunn i Bodø og skapte rett og slett en folkebevegelse, som til slutt førte til den politiske beslutningen om å etablere flymuseet i Bodø, i følge Ketil Lunde.

Det er Lunde som har skrevet innstillingen til kongens fortjenestemedalje, og han mener at den er vel fortjent.  - Det er få som har så mange frivillighets-timer bak seg som Birger, som har bidratt så enormt til ivaretakelsen av viktige biter av vår historie, og i tillegg har vært en så sterk drivkraft i det frivillige miljøet, i følge Lunde. 

 

Birger Larsen jobbet som konservator for Norsk Luftfartsmuseum i mange år etter etableringen, og et av de viktigste restaurerings-objektene fra hans tid er selveste Spitfire.

Konservatoren var svært ydmyk i sin tale, og ville helst dele æren med alle de andre frivillige

Konservatoren var svært ydmyk i sin tale, og ville helst dele æren med alle de andre frivillige

Direktør for Norsk Luftfartsmuseum Hanne K. Jakhelln er stolt av at de frivillige får en så flott utmerkelse. Her sammen med Ivan Kristiansen, Birger Larsen og ordfører Ida Pinnerød.

Direktør for Norsk Luftfartsmuseum Hanne K. Jakhelln er stolt av at de frivillige får en så flott utmerkelse. Her sammen med Ivan Kristiansen, Birger Larsen og ordfører Ida Pinnerød.

 

- Birger har gjort en fenomenal innsats for den norske luftfartshistorien, og ikke minst for Norsk Luftfartsmuseum sin tilblivelse og utvikling. Det er svært hyggelig at han får denne utmerkelsen for sin innsats, og det passer fint inn i feiringen av museets 25 år, sier direktør Hanne K. Jakhelln.

Sammendrag fra innstillingen:

Birger Larsen er en av nestorene i arbeidet med å ta vare på norsk luftfartshistorie. Han hadde sin fagutdanning og et langt yrkesliv som flymekaniker i Forsvaret. Senere ble han tilsatt som Norsk luftfartsmuseums første tekniske konservator.

Dette er grunnlaget for et livslangt uegennyttig fritids-engasjement over snart 50 år i å kartlegge, samle inn og bevare fly og gjenstander fra norsk sivil og militær luftfart. Sammen med andre fly-entusiaster har han vært sentral i en nasjonal dugnad for å sikre og bevare luftfartens «vikingskip» i Norge.

Birger Larsen er en dyktig formidler som også har brukt mye av sin tid og kunnskap i utviklingen av Norsk Luftfartsmuseum og er blant ide-makerne til et Kald Krig museum. Han er et levende dokumentasjonssenter og godt kjent i det europeiske nettverket blant folk som driver med restaurering av fly.

Birger Larsen har gitt betydelige bidrag til at norsk sivil og militær luftfartshistorie nå er tatt vare på, utviklet og formidlet i tilfredsstillende anlegg.

IMG_6565.jpg

 

 

 
 
Tina Andersen