Endelig motor til Boeing 737 - et mirakel i følge konservator

 
IMG_0769-kopi.jpg

Det er griseflaks, sier konservator Michael Loftus om funnet.

Norwegian flyet står for øyeblikket og gjøres klar til flytting uten motorer i podene under vingene. For å få flyet mer komplett har det vært lett etter motorer av riktig type for å fylle tomrommet, og for å kunne formidle flyet på en mer riktig måte.

Motorene har blitt funnet hos Aero Norway som har kontrakt på denne typen motorer, noe som i følge Loftus er helt unikt.

- At de faktisk hadde en motor som var ved veis ende i livet sitt er griseflaks. Disse motorene går nesten aldri ut på dato, de brukes igjen og igjen, re-selges og det byttes bare ut deler etterhvert, forteller konservatoren.

Aero Norway har funnet en motor i Norge som allerede er på vei, men de er også på jakt etter en motor nummer to i USA på vegne av museet. Mekaniker Jonny Ueland har lovet å sjekke om han kan lokalisere denne i USA slik at den kan sendes til Bodø så snart som mulig.

Autentisk Fremstilling

Hovedgrunnen til denne innsatsen er at det vil få flyet til å fremstå mer komplett og autentisk. Dersom motorer ikke kan skaffes, så må museet lage noe som kan fylle hullene etter motorene.

- Vi ønsker helst ikke det. Ekte motorer av samme type som ble brukt på flyet vil gi et helt annet nivå av autentisitet til objektet. Dette er viktig for formidlingen av dette flyet og dets historie, fastslår Loftus.

Michael Loftus ser frem til å kunne fylle tomrommet i maskinen

Michael Loftus ser frem til å kunne fylle tomrommet i maskinen

Det mangler motorer på begge sidene i dag. Nå håper museet at det er en løsning på vei.

Det mangler motorer på begge sidene i dag. Nå håper museet at det er en løsning på vei.

Flytting går etter skjema

Planleggingen av flytting av flyet fra flystasjonen til museet planlegges fortsatt og har som mål å kunne gjennomføre denne i løpet av høsten. Samarbeidet med forsvaret pågår og det er koblet inn ekstern leverandør på å kunne bistå med logistikk og grunnarbeid på museet. Neste steg i løpet er nytt besøk av Norwegian hvor det skal kobles til strøm på nytt slik at de kan teste hydraulikken på flyet. Sist flyet ble startet opp var ikke strømforsyningen sterk nok til å gjennomføre dette. - Vi håper å få hjelp av forsvaret til å koble opp et større aggregat slik at vi får testet dette i løpet av våren, avslutter Michael Loftus.

 
Tina Andersen