Fredning for Anlegg 96

A96_2011.JPG
 
Direktør Hanne K. Jakhelln er svært fornøyd med at riksantikvaren nå igangsetter fredning for å bevare og se på mulig bruk av Anlegg 96

Direktør Hanne K. Jakhelln er svært fornøyd med at riksantikvaren nå igangsetter fredning for å bevare og se på mulig bruk av Anlegg 96

Riksantikvaren starter nå opp fredning av den atomsikre hangaren Anlegg 96. Det betyr at prosessen med å avklare om et kald krig museum er mulig i det historiske anlegget har kommet et stykke videre.

- Vi er veldig glad for at dette arbeidet nå er i gang. Det betyr at vi er et skritt nærmere et kald krig museum, sier direktør for Norsk Luftfartsmuseum, Hanne K. Jakhelln.

Anlegget har stått tomt i mange år, og det har derfor vært viktig å få fredningsprosessen i gang for å kunne bevare hangaren. I tillegg legger riksantikvaren til grunn at eierskapet av hangaren skal være avklart innen 1. januar 2020. Det betyr at man får avklaring på ett av de store spørsmålene rundt prosjektet, som har vært eierskap og mulig fremtidig bruk av anlegget.

- Vi har nå fullført et skisseprosjekt på museet som vi skal legge frem i neste uke. Det betyr at vi har gjort det vi skal i forhold til oppdraget vårt, nemlig å vise hvilke muligheter det er for kald krigs formidling i anlegget. Nå må andre på banen og få avklart eierskap, tilstandsvurdering og kostnadsbilde. Det er essensielt for å kunne sende søknad om hovedprosjekt i 2020, sier Jakhelln.

Historisk betydning

Riksantikvaren skriver i sin oppstartsmelding at de vurderer Anlegg 96 som et militærhistorisk anlegg av nasjonal verdi, som det er viktig å bevare for ettertiden. På grunn av at vedlikeholdssituasjonen er krevende er det en forutsetning at anlegget får en ny bruk. Riksantikvaren legger også til grunn at fredningssaken forutsetter at istandsettings- og driftskostnader i tillegg til drift også blir avklart innen samme fristen som det er satt for avklaring av eierskap.

Norsk Luftfartsmuseum har som oppgave å være et NAV for kald krigs formidling i Norge. Målet er å åpne et kald krigs museum i det historiske Anlegg 96 og etablere en faglig hovedbase ved museet.

Se hele brevet fra Riksantikvaren

 
Unknown-3.png

Neste uke kan du se skisser av det nye museet. Følg med.

Fjellanlegget_lyd_lys-show3.jpg

Kald Krig Museum i

Anlegg 96

Tina Andersen