Museet ble miljøfyrtårn

 
Sertfikatet ble overrakt av Ordfører Ida Maria Pinnerød. Fra venstre: Ordfører Ida Pinnerød, Direktør på Norsk Luftfartsmuseum Hanne K.Jakhelln, Teknisk sjef Harald Rubach og Tekniker Morten Jensen.

Sertfikatet ble overrakt av Ordfører Ida Maria Pinnerød. Fra venstre: Ordfører Ida Pinnerød, Direktør på Norsk Luftfartsmuseum Hanne K.Jakhelln, Teknisk sjef Harald Rubach og Tekniker Morten Jensen.

På verdens miljødag ble museet sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi som museum må ta vare på fortiden, men også tenke på fremtiden, sier Direktør Hanne Jakhellln.

Det har vært lagt ned en stor innsats mot et mer miljøvennlig fokus her på museet over tid. Sortering av avfall, og reduksjon i papirbruk og reisevirksomhet er noen av områdene som har blitt forbedret. Museet har sendt inn store mengder dokumentasjon for å vise til miljøtiltakene som gjøres. Det har også vært et samarbeid med studenter fra Nord Universitet som holder på med bachelor i miljøledelse.

  • Det er stort for oss å bli ett av bare 12 museum i Norge som har fått denne utmerkelsen. Det er et viktig bidrag til miljøet, sier Jakhelln.

Ifølge henne og sjef på teknisk avdeling Harald Rubach, er det viktig å være et godt eksempel for andre. - Som nasjonalt museum har vi en viktig rolle i samfunnet, og med denne kommer det et ansvar, sier direktøren.

Harald Rubach er en av de ansatte på museet som har fokus på miljø i jobben sin.

Harald Rubach er en av de ansatte på museet som har fokus på miljø i jobben sin.

Engasjerte ansatte

Det er Harald Rubach som til daglig sørger for blant annet god og forsvarlig sortering på museet. I tillegg nevner han at museet aldri bruker engangsutstyr, kjøper ting hos miljøfyrtårnsbedrifter og at man har fokus på å forhindre matsvinn.

- Vi gjør mye, men vi skal fortsette å forbedre oss gjennom å ha fokus på dette, sier Rubach. I følge han er det fineste med sertifiseringen at det er fokus på HMS. - Miljø er også slik som man har det på jobb, så et smil og en klem til en kollega er også med, ler han.

Å ha god sortering på alt av avfall er veldig viktig. En egen container for lyspærer, maling og annet farlig avfall er en av de tingene museet gjør for å sørge for et bedre miljø.

Å ha god sortering på alt av avfall er veldig viktig. En egen container for lyspærer, maling og annet farlig avfall er en av de tingene museet gjør for å sørge for et bedre miljø.

Foto øverst: Marianne Bahr Simonsen


 
Tina Andersen