Snart kommer Boeing 737 på museet

 
IMG_0813-kopi.jpg

Endelig går det mot transport og flytting av Norwegian flyet over til museet.

Norwegian maskinen står for øyeblikket på Bodø Hovedflystasjon mens det planlegges hvordan flyttingen skal foregå. Ifølge konservator Michael Loftus arbeides det med å klargjøre flyet for flytting, deriblant gitt et strøk med beskyttelse, maling og korrosjons-behandling. I tillegg blir dekkene på flyet sjekket før transport.

Faseprosjekt

Norsk Luftfartsmuseum tar sikte på å få ferdig grunnarbeid utenfor museet og gjennomført flytting i løpet av 2019, men det betyr ikke at flyet blir tilgjengelig i løpet av året. Prosjektet med å flytte LN-KKW er nemlig et prosjekt som må gjennomføres i flere faser.

Første fase kommer til å innebære en fysisk flytting av maskinen, deretter vil vi jobbe med et formidlingsopplegg for flyet. Sammen med flyfag på Bodø Videregående skole, skal maskinen også utvikles som et læringstilbud for elevene på flyfag.

- Det er viktig at vi finner mange muligheter for hvordan vi kan integrere maskinen i vår utstilling på best mulig måte, sier direktør for Norsk Luftfartsmuseum Hanne K. Jakhelln.

God hjelp

Selv om det er en relativt kort avstand flyet skal flyttes, så er det mange grunner til at planleggingen av flyttingen har tatt tid. Flyet står nå på militært område, og det er flere gjerder, sperringer og ikke minst terreng som ikke egner seg til transport av et fly på 30 tonn. Tyngden gjør også at det må bygges en plattform som flyet kan stå på utenfor museet. Sammenlagt har dette gjort at kostnadsbildet utfordrende.

Konservator Michael Loftus passer på at maskinen er fuktfri og godt vedlikeholdt. I tillegg har han holdt på med klargjøring for flytting i lengre tid. Dekkene er en av tingene som må sikres før transport i følge han.

Konservator Michael Loftus passer på at maskinen er fuktfri og godt vedlikeholdt. I tillegg har han holdt på med klargjøring for flytting i lengre tid. Dekkene er en av tingene som må sikres før transport i følge han.

Norsk Luftfartsmuseum får nå svært velkommen hjelp av Forsvaret til flyttingen. Nestkommanderende på flystasjonen Vegard Bøthun har lovet at de skal stille med ressurser til å få det praktiske på plass. Forsvaret har også oppbevart flyet i ventetiden, noe Norsk Luftfartsmuseum setter stor pris på.

Flyets plassering er planlagt utenfor museet på siden som peker mot hovedflystasjonen.

Flyet ble gitt til Norsk Luftfartsmuseum som gave fra Norwegian i desember 2015.

- Det er viktig å få formidlet historien av flyet på best mulig måte, samtidig som vi skal gi det lengst mulig levetid ute under åpen himmel. Derfor har det også tatt noe tid å planlegge. Men vi ser nå frem til å endelig få dette flotte flyet på plass, sier Jakhelln.

Spørsmål om Boeing 737 rettes til pressekontakt

IMG_0867-kopi.jpg
 
Tina Andersen