Venter fortsatt på finansiering til 737

Norwegian+3.jpg
 

Det kommer fortsatt til å ta litt tid før Norwegian maskinen er på plass utenfor museet. - Prosjekteringen har tatt tid, men nå venter vi på å få avklart finansiering, sier direktør på Norsk Luftfartsmuseum Hanne K. Jakhelln.

Flytting av flyet fra hovedflystasjonen har tatt litt lengre tid enn først antatt, delvis på grunn av kompleksiteten av flyttingen, og delvis på grunn av ønsket om å lage et gjennomført prosjekt. - Det var viktig for oss å få laget en god plan for formidling av dette flyet, og at vi er nøye med gjennomføringen av transport slik at vi kan sikre en trygg overflytting, sier Jakhelln.

Forberedes til flytting

Leder for samlingsavdelingen Tore Bugge Pedersen forteller at flyet har det veldig fint så lenge. - Det er i bedre stand nå enn det var, konstaterer han. Konservatorene har siden i vår jobbet med å forberede flyet for flytting, slik at det er klart når finansiering er på plass.

Selv om flyet fortsatt står på samme sted, så er det mye som skjer bak kulissene. Arbeidet med å heve standarden på flyet er intensivert, flyet klargjøres til flytting, og det jobbes sammen med forsvaret og entrepenører med å planlegge en trygg overflytting til museet. Det jobbes også tett med Norwegians teknikere for å sikre flyet, og det har blitt koblet på strøm for å teste både det elektriske og hydraulikken.

Ønsker snarlig løsning

Norsk Luftfartsmuseum ønsker å få flyet på plass i 2020, men det er mange ting som skal på plass for at dette skal skje. Det avhenger først og fremst om finansieringen av prosjektet. Deretter avhenger det av om når entrepenørene har tid, og flyttingen må foregå på visse tider på året. - Dette er komplekst, og ingen har gjort dette før. Selv om det ikke er lange stykket det skal transporteres, så må det bygges en ny vei, gjerder må tas ned og settes opp igjen etterpå, og det må bygges et fundament som det tunge flyet kan stå på, beskriver Pedersen. Han lover imidlertid at konservatorene skal gjøre sitt for at flyet både har det bra, og at det er klart til å flyttes når startskuddet går.

 
Tina Andersen