Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum er underlagt Kulturdepartementet og består av en stiftelse og et datterselskap som heter Norsk Luftfartsenter AS.

Norsk Luftfartsmuseum ble til fra arbeidet til flere entusiaster innen luftfartsmiljøet, som i årevis hadde samlet og restaurert gamle fly i Bodø. I tillegg til fagmiljøet, er Bodø også en viktig luftfartsby, noe som gjorde at byen stakk av med seieren i lokaliseringsdebatten. Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum består av et styre med oppnevnte fra departementer og andre offentlige instanser.