Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum består underlagt Kulturdepartementet og består av en stiftelse og et datterselskap, Norsk Luftfartsenter AS.

Norsk Luftfartsmuseum ble til fra arbeidet til flere entusiaster innen luftfartsmiljøet, som i årevis hadde samlet og restaurert gamle fly i Bodø. I tillegg til fagmiljøet, er Bodø også en viktig luftfartsby, noe som gjorde at byen stakk av med seieren i lokaliseringsdebatten. Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum består av et styre med oppnevnte fra departementer og andre offentlige instanser.