Vårt oppdrag

Norsk Luftfartsmuseum har fått det nasjonale ansvaret for formidling og dokumentasjon av den kalde krigens historie. 

Dette oppdraget har vi fått av Kulturdepartementet og innebærer to ting:

  • Norsk Luftfartsmuseum skal være et nav på kald krigs-formidling i Norge

  • Utarbeide skisseprosjekt for formidling og bevaring av den kalde krigens historie med Anlegg 96 som mulig arena

Norsk Luftfartsmuseum fikk tilskudd på 800.000 i 2017 for å gjennomføre disse tiltakene. Etableringen av et nasjonalt nav er i gang. Dette innbærer innsamling av dokumentasjon og utveksling av kunnskap mellom alle som driver med kald krigs-formidling i Norge. Dette samarbeidet er i startfasen, og blir ledet fra museet.

Skisseprosjektet er ferdig og skal sammen med tilstandsrapport for Anlegg 96 og kostnadsanalyser, sendes som søknad til Kulturdepartementet i mars, med mål om å utløse midler til et hovedprosjekt.