Samlinger og kunnskap

Norsk Luftfartsmuseum samler og tar vare på gjenstander, foto, arkiv og annet materiale om norsk luftfart fra begynnelsen til i dag. Som nasjonalt museum dekker vi hele landet og både sivil og militær luftfart. Den luftmilitære delen av samlingen er det Forsvarets museer som eier og forvalter.

Fly er kjernen i samlingene. I utstillingen finnes totalt ca. 40 «hele» fly og helikoptre på militær og sivil side. I tillegg kommer flere fly, flyvrak og mindre gjenstander som står på magasin.

Samlingene dekker flere fagfelt. I tillegg til historie inngår aerodynamikk, meteorologi, forsvars- og sikkerhetspolitikk, kald krig, geografisk utforsking og kartografi, astronomi og nordlysforskning, flyindustri, turisme og naturvitenskap.

Nyere tid er dokumentert gjennom et Boeing 737-300, som er en gave fra Norwegian.


Inntaksstopp
Museet tar ikke lenger inn flere fly og andre store gjenstander frem til fremtidige magasinløsninger er avklart og vi har nødvendig plass. Det kan gjøres unntak for gjenstander som anses som spesielt verdifulle og å være av nasjonal betydning.


Utlån
Norsk Luftfartsmuseum låner ut gjenstander til andre museer og kulturinstitusjoner etter nærmere avtale.


Tilgjengeliggjøring
Objekter i samlingene registreres fortløpende i databaseløsningene Primus og Asta. Innhold gjøres tilgjengelig på internett via Digitalt Museum og Arkivportalen. Vi har også fagbibliotek som er søkbart på nettet.

Fly og andre gjenstander

Gjenstandssamlingen til Norsk Luftfartsmuseum består av om lag 17 000 gjenstander. De spenner over hele tidsrommet for flyging i Norge, fra de første tider på begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag.

Samlingen dokumenterer en vesentlig side ved utviklingen av det moderne Norge. Den viser hva luftfart har betydd for mennesker i et langstrakt land, der reiser mellom landsdeler tidligere tok dager, uker og måneder.

 
Digitalt museum_white.jpg

SØK GJENSTANDER VIA DIGITALT MUSEUM

Du kan også kontakte samlingsavdelingen for å få vite mer om enkeltgjenstander.