Vi flyr!

- en reise gjennom norsk luftfartshistorie

Fra de tidlige drømmer om å fly, til pionertid med halsbrekkende manøvrer, via rutetrafikkens spede begynnelse og til dagen i dag, hvor flygning er blitt en hverdagslig ting.

Utstillingen viser hvordan luftfarten i Norge vokste frem, og hvordan den er helt grunnleggende for måten vi lever på i dag. Luftfarten bidrar til at vi kan bo spredt i distriktene, nært naturressurser og samtidig ha rask adgang til større sentrum.

Historien om luftfarten i Norge er også historien om fremveksten av det moderne norske samfunnet. Utstillingen følger en tidslinje og har noen fordypningstema. 

NL_snarv_8.jpg

Tema i utstillingen