Forsvaret_logo_RGB_sort3.png
 

Teknisk info

 • Status: i utstillingene

 • Kategori: millitære

 • Lengde: 12,4 m

 • Vingespenn: 16,5 m

 • Høyde: 3,8 m

 • Maks vekt: 9900 kg 

 • Maks hastighet: 612 km/t 

 • Maks høyde: 10 370 m

 • Rekkevidde: 3300 km 

 • Motor: 2 RR Merlin 21 på 1460 hk

  Andre opplysninger
  (FB Mk VI): 4 stk. 20 mm Hispano-kanoner, 4 stk. 0.303 MG, 250 kg bomber eller raketter

 

De Havilland DH 98 Mosquito

Under planleggingen av flyet var hensikten å få det så lett som mulig samt å spare dyrebare metaller i en tid da annen verdenskrig var i emning. Prøveflygingene som fulgte i 1940, viste at de Havilland hadde konstruert et eksepsjonelt fly med gode utviklingsmuligheter.

Mosquito utmerket seg som et lett bombe- og jagerfly. Det hadde en lang rekkevidde og høy hastighet, noe som gjorde at det ikke krevde jagerstøtte. Flyet ble produsert i 48 varianter. De viktigste versjonene var PR Mk I rekognoseringsfly, F Mk II jagerfly med fire 20 mm Hispano-kanoner og fire 0.303 Browning-mitraljøser, FB Mk VI bombefly med fire 500 lb-bomber og FB Mk VI jager-/bombefly, i tillegg til fire 20 mm-kanoner og fire 0.303-mitraljøser kunne denne versjonen ta 2 stykk 500 lb-bomber.

Ved Luftforsvarets 333 skvadron, som var oppsatt med Catalina, ble det opprettet en B-flight med seks Mosquito F. Mk II 10 mai 1943. I løpet av de neste tre måneder mistet avdelingen fem fly under treningsflyging og kamphandlinger. Etter at nye fly og besetninger ble operative, fikk flighten etter hvert tildelt ti FB Mk VI.

Rekognosering og angrep på skipstrafikken langs norskekysten, ubåtjakt med synkeminer og konvoieskorte var noen av oppdragene Mosquitoene utførte under krigen. Sammen med A-flight ble 333 skvadron kreditert 4 ubåter senket, 18 fly skutt ned. B-flight mistet 28 mann og 22 fly før krigens slutt.

I mai 1945 fikk B-flight skvadronstatus og betegnelsen 334 skvadron. Med sine ti Mosquito FB Mk VI opererte den til 3. mai 1947, da den på grunn av personellmangel ble midlertidlig nedlagt. 1. juni 1948 ble skvadronen reaktivisert, da var det fra England kommet 14 nye fly hvorav 3 treningsmaskiner, T Mk III. 21. april 1952 ble siste flyging med Mosquito utført, da RI-G ble fløyet til Kjevik til bruk i undervisningsøyemed.

Museets Mosquito


Mosquitoen i museet er opprinnelig en T Mk III toseters treningsfly, modifisert til FB Mk VI. Flyet er resultatet av en byttehandel med RAF. Det har fått farger og merking som de første Mosquitoer tildelt 333 skvadrons B-flight i mai 1943.

 
 
BG_web__606839_square_600.png

Mosquito er av mange regnet som et av de beste allierte kampfly under andre verdenskrig.

BG_web__606839_square_600.png

Mosquito ble laget blant annet av tre, noe som gjorde det lettere og raskere enn andre jagerfly.