Styret

Styret til stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum er sammensatt av representanter som oppnevnes av departementer, fylke, kommune og andre offentlige instanser.

 

Tittel

 

Navn

 

Oppnevnt av

 
 

Styreleder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

 

Ole Henrik Hjartøy

Dag Falk-Petersen

Målfrid Snørteland

Svein Nilsen

Lotte Grepp Knutsen

Arvid Martinussen

Ida Pinnerød

Ann Kristin Maurdal

Erling Kjærnes

Morten Sletbak Haave

 

Kulturdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kulturdepartementet

Nordland Fylkeskommune

Forsvarsdepartementet

Bodø Luftfartshistoriske forening

Bodø Kommune

Ansatte Norsk Luftfartsmuseum

Forsvarsmuseet

Norges Luftsportforbund