Forskning

Norsk Luftfartsmuseum er et kompetansesenter innenfor luftfartshistorie.

Vi jobber kontinuerlig med å styrke kunnskapen vår om norsk luftfartshistorie og formidle dette til et bredt publikum. Forskningen ved museet er i hovedsak rettet mot å studere luftfartens betydning for utviklingen av det norske samfunnet gjennom de siste 100 årene. Hvorfor begynte vi å fly? Hvordan oppsto kommersiell lufttransport i Norge, og hvilken betydning hadde den for det moderne norske samfunnet, økonomisk, sosialt og kulturelt? Hvordan påvirket og endret luftfarten Norges sikkerhetspolitiske stilling, og hvilke følger fikk den for samfunnsutviklingen? Hvilke følger har fremveksten av luften som en sentral krigsskueplass fått for Norge?

Norsk Luftfartsmuseum har kald krig som satsingsfelt, og ønsker å styrke forskingen på dette feltet.


Forskning er en svært viktig del av Norsk Luftfartsmuseums virksomhet. Luftfartshistorie er i tillegg et felt hvor det ikke har blitt drevet mye forskning tidligere. Så vi har store oppgaver foran oss, som vi ikke kan løse alene. Derfor samarbeider vi med andre institusjoner i inn- og utland og oppfordrer andre forskningsinstitusjoner og enkeltforskere til å velge seg luftfarten som forskningsfelt. Dersom du går med en liten forsker i magen, har du massevis av spennende forskningsmuligheter innenfor norsk luftfartshistorie!