Kald krig-museum

Norsk Luftfartmuseum har i mange år arbeidet med temaet den kalde krigen. Dette arbeidet har resultert i et solid fagmiljø og har i tillegg dannet grobunn for et nytt kald krig-museum i Bodø.

Anlegg 96

September 2017 innvilget Kulturdepartementet 800 000 kroner til å starte arbeidet med et skisseprosjekt for et kald krig-museum i Bodø. Målet er å dokumentere norsk kaldkrigshistorie og den spesielle historien som i stor grad utspilte seg i Bodø. Ønsket lokale for museet er Anlegg 96, som er et unikt atomsikkert fjellanlegg som ble bygget under den kalde krigen. Dersom dette blir en realitet, vil det være sannsynlig at det lages en forbindelse til Norsk Luftfartsmuseum, slik at publikum enkelt kan komme seg mellom museene.

Bodø – et nav for Norge

Arbeidet fremover skal bane vei for hvordan Bodø skal fungere som et nav i Norge innen temaet kald krig, og hvordan vi skal forvalte og dokumentere vår historie på en god måte. Dette betyr at Norsk Luftfartsmuseum må inngå samarbeid med ulike parter for å kunne fylle den rollen som Kulturdepartementet har beskrevet. Ambisjonen er at museet skal stå ferdig innen 2024.