Back to All Events

Høydepunkter fra Forsvarets 75-årige historie - Foredragsserie

334.png

Ikke gå glipp av denne unike samlingen av foredrag om forsvarets historie i Norge. Hør historier som gir en innsikt i luftforsvarets operasjoner, dagligliv og internasjonale rolle. Aldri før har så mange sentrale deler av luftforsvarshistorien blitt belyst på samme plass.

I anledning forsvarets 75 års jubileum inviterer vi til landsomfattende foredragsserie om Luftforsvarets historie fra 1944 - 2019, 24. mai kl. 12:00 - 16:00

Innledning ved Kjell R. Bugge

1. Luftforsvarets maritime rolle - Harald Håvoll                        

2. En beretning om 132 luftvings under 2. Verdenskrig - Lars Kr. Iversen

3.  Foredrag om luftvern - Kjell T. Olsen

4. Jagerflyoperasjoner under den Kalde Krigen - Olav F. Aamoth

5. K&V tjenesten under den Kalde Krigen - John R. Krogstad

6. Luftforsvaret i internasjonale operasjoner etter 2. Verdenskrig - Einar Slinde